Door digitaal te transformeren, kunnen bedrijven hun processen stroomlijnen en efficiënter werken. Dat schept kansen op vlak van omzetverhoging, kostenverlaging en arbeidsflexibiliteit. Maar hoe begin je als onderneming aan zo’n project? “Doorgaans willen bedrijven bestaande processen op een digitale manier vertalen”, legt Van De Vyver uit. “Ze hebben daar meestal zelf al over nagedacht en hebben een bepaalde oplossing voor ogen. Wat wij met hen willen doen, is een stuk hun denkpiste opnieuw afleggen – hoe dichter bij het begin, hoe beter – en kijken of dat effectief de beste oplossing is. We willen hen vooral stimuleren om breder te gaan kijken. Zo kan een bedrijf bij ons komen met de vraag een app te ontwikkelen, terwijl dat misschien niet het optimale antwoord is.”

“Het is daarbij niet de bedoeling om analoge processen gewoon te vervangen door digitale alternatieven. Het omzetten van een papieren formulier in een digitaal formulier is geen transformatie. Je moet het proces ten gronde durven herbekijken met de mogelijkheden van digitale technologie in het achterhoofd. We hanteren daarvoor de parabel van de versnellingsbak: de automatische variant is meer gebruiksvriendelijk en modern dan de manuele bak. Maar daarmee verliezen we de kerndoelstelling uit het oog: mensen willen geen betere versnellingsbak, ze willen efficiënter van punt A naar B geraken. Daar zit de transformatie! Datzelfde geldt voor digitale processen: je moet niet zomaar iets gaan digitaliseren, je moet je afvragen welke oplossingen er vandaag voorhanden zijn om het einddoel van de gebruiker of klant te bereiken. En vaak zullen we dan zelfs het hele proces in vraag stellen.

Wel of niet op de trein springen

Het is overigens geen must om per se de nieuwste technologie in zo’n digitale transformatie te integreren. “Uiteraard kijken wij naar innovatieve mogelijkheden als IoT, AR, VR of machine learning maar die moeten altijd ten dienste staan van het einddoel, ze mogen nooit het doel op zich zijn”, aldus Van De Vyver. “Digitale oplossingen kunnen ook heel basic en sec zijn.”

“Wat die nieuwe technologie betreft, is het vandaag ook veel moeilijker dan vroeger om in te schatten of een bepaalde technologie zal emergen, en wanneer je precies op de trein moet springen om die niet te missen. Wat bijvoorbeeld met spraaktechnologie, augmented reality, of de Hololens van Microsoft voor mixed reality, om maar een paar dingen te noemen? Daarop inzetten betekent een enorme investering, maar je weet nog niet of het zijn waarde zal bewijzen en effectief een rol zal gaan spelen. Die afweging moeten bedrijven meer dan vroeger maken, net als wijzelf overigens. Want in het adopteren van een nieuwe technologie kruipt uiteraard ook heel wat R&D.”

Read more